גיבוי המידע העסקי הוא  רכיב הכרחי בניהול כל מערכת מחשוב אך בגלל ברכיב “שקט” שהמשתמשים לא יודעים למדוד את תפקודו, איכותו ואם הוא יעבוד ביום הדין יש נטיה שכיחה להזניח אותו.

משפטים של לקוחות שלא מבינים את ערך המידע העסקי שלהם או איך אמור לעבוד גיבוי:
“איש המחשבים שלי דואג לי” , “אני אטפל בזה בהמשך”, “המידע שלי שמור בענן”, “יש לי עותק של המידע בבית”, 

מספר טבלאות השוואה שיציגו לכם באופן פשוט ומהיר את כל התשובות: