BackupPro הוא גיבוי ענן אוטומטי חכם. שירות הגיבוי מאפשר שליטה ובקרה מתקדמת:

 • מועד גיבוי
  קביעת שעות הפעלת הגיבוי בהתאמה לנדרש. לדוגמא, גיבוי מערכת הנהלת החשבונות בסוף יום העבודה, בשעה 17:00, להבדיל מגיבוי השרתים שיבוצע בחצות.
  מועדי הגיבוי הינם בהתאמה נקודתית לכל משימת גיבוי, בכדי להבטיח ניהול עומסים נכון ומועד שמירה אופטימלי. ניתן לשלוט באלו ימים ובאלו שעות יבוצע כל גיבוי.
 • מחזור גיבוי
  הגדרה כל כמה זמן יבוצע גיבוי למידע. במרבית המקרים, גיבוי יומי (כל 24 שעות) מספק, אך חלק מהמערכות מחייבות גיבוי תכוף יותר: כל מספר שעות ואפילו גיבוי מיידי עם כל שינוי.
  מחזור הגיבוי נקבע לפי טכנולוגיית המידע, סוג המערכת ממנה מבוצע הגיבוי, כמות השינויים והקריטיות של המערכת.
 • טווח גיבוי
  הגדרה זו קובעת כמה גרסאות ישמרו לאחור. הסטנדרט הנפוץ הוא 7 ימים לאחור, אך בהתאם לצורך ניתן להגדיר גיבוי שיישמר גם 7 שנים לאחור ואף יותר.

BackupPro כולל הגדרות מתקדמות נוספות, שלא קיימות במרבית מערכות הגיבוי, כמו שליטה על רוחב הפס, הפעלה יזומה מצד שרת, התניית גיבוי לפי סוג הרשת ויכולות רבות נוספות.

[formidable id=11]
צור קשר